ကုသိုလ္ေတာ္

မႏၱေလးေတာင္ရဲ့ အေရွ႔ေတာင္ဖက္ မင္းတုန္းမင္းရဲ့ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား။

ကုသ�ုလ္ေတာ္ဘုရား

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား

ကုသ�ုလ္ေတာ္ဘုရားက�ု မႏၱေလးေတာင္ေပၚက ျမင္ရပံု

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားကို မႏၱေလးေတာင္ေပၚက ျမင္ရပံု

မသ ၁၂၂၄ ၀ါဆိုလမွာ မင္းတုန္းမင္း တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ ဘုရားျဖစ္ျပီး ဘြဲ႔အမည္က မဟာေလာကမာရဇိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တံတိုင္း ၃ ထပ္ရွိျပီး ဖိနပ္ခင္းအခ်င္း သံေတာင္ ၆၅၊ အရပ္ေတာ္ သံေတာင္ ၅၀၊ ၁ မိုက္ ၄ သစ္ရွိပါတယ္။

မသ ၁၂၃၀ ကဆုန္လဆန္း ၁ ရက္မွာ ၀ိနည္း ၅ က်မ္း၊ ေက်ာ္ခ်ပ္ေရ (၁၁၁)။ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္း၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၂၀၈)။ သုတၱန္ပါဠိေတာ္ ေက်ာက္ခ်ပ္ (၄၁၀) ရွိတဲ့ ဓမၼေစတီေတာ္ (၇၂၉) ဆူ ကို ထုလုပ္ ၀န္းရံ တည္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္စာအခ်ပ္ေရမ်ားတဲ့ ဘုရားျဖစ္ျပီး ကမၻာ့အၾကီးဆံုးစာအုပ္လို႔ တင္စားေရးသားၾကပါတယ္။

ကမၻာ့အၾကီးဆံုးစာအုပ္-ရႈ။ မင္းတုန္းမင္း-ရႈ။ မႏၱေလးေတာင္-ရႈ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: