ကရင္အ၀င္

(ေဒသိယ၊ အာလုပ္စကား)

အခ်ိန္ကာလအျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံတဲ့ စကားလံုး။

ကရင္သူပုန္တပ္ေတြ မႏၱေလးျမိဳ႔ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ ကာလ။ ၁၉၄၉ မတ္လ ၁၁ ရက္ကေန ဧျပီ ၆ ရက္ အထိ ၂၆ ရက္ တာ ကာလကို ေယဘုယ် မႏၱေလးျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားေတြ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းခဲ့တဲ့စကားလံုး။

ဥပမာ-ကရင္ေတြ ၀င္ေတာ့ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ဟာ နန္းေရွ႔ခင္မကန္တိုက္မွာ ပုန္းခုိရင္း ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ခံေနရရွာတယ္။

ကုလားတက္-ရႈ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: