က

ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္အသင္း

ကေနာင္မင္းသား (မသ ၁၁၈၁-၁၂၂၈)

ကရင္အ၀င္

ကလ်ာဏ (ဦး-၊ မဟာေ၀ယံဘုံသာ)

(က) ရပ္ကြက္

ကေလးေဆးရံု

က၀ိ (ဦး-)

ကာက (ဦး-၊ လက္ဖက္ေျခာက္)

ကာတစ္ (ေဒသိယ၊ ဗန္း၊ နာမ္စား)

ကာတစ္တိုက္ (လိပ္)

ကာဖီ (ေဒသိယ၊ နာမ္)

ကားၾကီးကြင္း

ကုလားတက္ (ေဒသိယ၊ နာမ္)

ကုသိႏၷာရံုေက်ာင္းတိုက္

ကုသိုလ္ေတာ္

ကူၾကီးကုန္းေက်ာင္း

ကူးစက္ေရာဂါေဆးရံု

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ပညာသင္ေက်ာင္း

ေကတု (ဦး-)

ေကလာ (ဦး-)

ေကာလိပ္ေက်ာင္း

ကံၾကီးကုန္း

ကံခၽြန္ (၁၉၄၆-)

ကံခၽြန္ (ပန္းခ်ီ၊ ဦး-)

ကိုခ်စ္(၁၉၅၃-)

ကိုျငိမ္း (မႏၱေလး)(၁၉၄၄-)

ကိုပညာ (အမရပူရ)(၁၉၃၃-)

ကိုေပါ (ျမိဳ႔မ-) (၁၉၂၇-)

ကိုရိုးကြန္႔ (၁၉၅၅-)

ကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္)

ကိုးတာမီး

ကိုးလံုးဒကာ

ကိုးလံုးဒကာဘုရား

ကုကၠိဳစု

ေကာက္ရိုး (ေဒသိယ၊ ဗန္း၊ နာမ္)

ကင္းကိတ္

ကင္း၀န္မင္းၾကီး (မသ ၁၁၈၃-၁၂၇၀)

ကင္း၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္း

ကဥၥနမဟီ

ေကာင္းတုံဘုရားေက်ာင္း

ကိုင္းတန္းေစ်း

ကိုင္းတန္းရပ္

ကိုင္းတန္းေစ်းသစ္

ကတၱဴရပ္

ကန္ေကာက္

ကန္တိလိ

ကန္ေတာ္နဒီေဆးရံု

ကန္ေတာ္မင္ေစ်း

ကန္သာယာ

ကုန္စည္ဒိုင္

ကုန္စိမ္းပြဲရံု

ကုန္သည္ေတာ္ရပ္

ကုန္းေဘာင္

ကုန္းေဘာင္ေခတ္

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္

ကပ္ေက်ာ္

ကပ္ေက်ာ္ဘုရား

ကမ္းနားလမ္း

ကယ္လီေက်ာင္း

ကယ္လီ၀င္း

ကိုယ္ေရျပားအထူးကုေဆးရံု

က်ားဘညိန္း

ေက်ာ္ (ဦး-၊ လက္ဖက္)

ေက်ာ္ (ဦး-၊ ၀ါးတန္း)

ေက်ာ္ (ဦး-၊ ဟသၤျပဒါး)

ေက်ာ္ျငိမ္း (ဦး-၊ ပန္းပု)

ေက်ာ္စြာထက္

ေက်ာ္မိုးတံခါး

ေက်ာ္မိုးသာ

ေက်ာ္ရင္(ဦး-၊ ေလထီး)

ေက်ာ္ရင္ျမင့္

ေက်ာ္လွ (ဦး-၊ စတီးလ္)

ေက်ာ္၀င္း(ဦး-၊ ၀င္းလိုက္)

ေက်ာ္သိန္း(ဦး-၊ အရီးေတာင္း)

ေက်ာက္ကုန္တန္း

ေက်ာက္စာရံု

ေက်ာက္စာ၀န္ဦးျမ

ေက်ာက္စိမ္းတန္းလမ္း

ေက်ာက္ဆစ္တန္း

ေက်ာက္ဆစ္မီးသတ္

ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရား

ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရား (ေတာင္သမန္)

ေက်ာက္ထိုးရံု

ေက်ာက္ေပ်ာက္ရပ္

ေက်ာက္ျပားစက္ရံု

ေက်ာက္ဗလီ

ေက်ာက္လမ္း (ေဒသိယ၊ နာမ္)

ေက်ာက္လံုး (ဦး-၊မင္းသားၾကီး)

ေက်ာက္လံုး (ဦး-၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္)

ေက်ာက္လွည့္ (ေဒသိယ၊ နာမ္)

ေက်ာက္သပိတ္

ေက်ာက္သပိတ္ေခ်ာင္း

ေက်ာက္ေသြးတန္း

ေက်ာက္ေသြးတန္းလမ္း

က်ံဳး

ၾကာနီကန္

ၾကာနီကန္သုႆန္

ၾကာပစ္ပြဲ

ၾကီးပြားေရးပံုႏွိပ္တိုက္

ေၾကးမံုတံခါး

ေၾကးနန္းရံုး

ေၾကးရုပ္မ်ား

ေၾကးသြန္းခတ္တန္း

ေၾကးသြန္းရပ္

ၾကံခင္းတံတား

ၾကံခင္းရပ္

ၾကက္စု

ၾကက္တန္း

ၾကက္ေမႊးတံတား

ၾကည္ေဇာ္၀င္း

ၾကည္ေတာ္ဆက္ မဂၢဇင္း

ၾကည္ျမ (ဦး-)

ၾကည္ေအာင္

ၾကမ္း (ေဒၚ-)

ၾကိမ္၀င္း

ၾကယ္ခတ္၀င္း

ကြမ္တုံ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း

ကြမ္းျခံ

ကြမ္းျခံစာတိုက္

ကၽြဲစြန္း

ကၽြဲဆည္ကန္

ကၽြန္ေတာ္ (ေဒသိယ၊ နာမ္)

ကၽြန္းလံုးဥေသွ်ာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: