ကုန္းေဘာင္ေခတ္

ဦးေအာင္ေဇယ်ရဲ့ ရတနာစံနန္းေတာ္။ မူလ ၁၇၆၆ က ပ်က္ခဲ့တဲ့ နန္းေတာ္က�ု ၁၉၉၄ မွာ ျပန္ျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့့ျပီး ၁၉၉၉ မွာ ျပီးစီးခဲ့။

ဦးေအာင္ေဇယ်ရဲ့ ရတနာစံနန္းေတာ္။ မူလ ၁၇၆၆ က ပ်က္ခဲ့တဲ့ နန္းေတာ္ကို ၁၉၉၄ မွာ ျပန္ျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့့ျပီး ၁၉၉၉ မွာ ျပီးစီးခဲ့။

အေလာင္းမင္းတရားဘြဲ႔ခံ ဦးေအာင္ေဇယ် (နန္းစံ ၁၇၅၂-၁၇၆၀) မွ စျပီး သီေပါမင္း (နန္းစံ ၁၈၇၈-၁၈၈၅) အထိ ရွိေသာ မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သက္တမ္း ၁၃၃ ႏွစ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေခတ္ကာလ အပိုင္းျခား။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္-ရႈ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: