ရြာေနျပည္ထိုင္

(ရြာေနေျပတိုင္) (ေဒသိယ။ နာမ္) ဇာတိခ်က္ေၾကြ အရပ္ေဒသတခုမွာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္ခဲ့သူ။ ေဒသခံ။ (ဗဟု) ၄င္း ေနထိုင္သူမ်ား။ အရပ္ေဒသတခုမွာ အေျခတက် ေနထိုင္လာသူ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ခံ။

ဥပမာ- လူထုတို႔၊ ရဲရင့္တို႔ဆိုတာ မႏၱေလးစာအုပ္ေလာက ရဲ့ ရြာေနျပည္ထိုင္ေတြေပါ့။

-သူတို႔က ေဒါင္းရိုးရပ္မွာ ေနလာတာ မိဘေတြ လက္ထက္ကတည္းက။ ရြာေနျပည္ထိုင္ေတြေပါ့ေအ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: