မႏၱေလးအဘိဓာန္ ဘာလဲ

မႏၱေလးအဘိဓာန္ျပဳစုခဲ့ရာမွာ အဓိက အခ်က္အလက္ေတြ အေနနဲ႔ (၇) ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့

(၁) သမိုင္း၀င္ေနရာေတြ (Historical Sites)

(၂) ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ (Famous Persons)

(၃) ထင္ရွားခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ (Historic Organizations)

(၄) အထင္ကရ သမိုင္း၀င္ အျဖစ္ပ်က္ေတြ (Historic Events)

(၅) မႏၱေလးနဲ႔ မႏၱေလး၀န္က်င္ အထင္ကရ ေနရာ၊ ျမိဳ႕႔ နယ္၊ ရပ္ကြက္ေတြရဲ့ သမိုင္းနဲ႔ တည္ေနရာေတြ (Historical and Geographical Background of Urban Places)

(၆) ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြ (Publications) နဲ႔

(၇) မႏၱေလးသံုး မႏၱေလးစကား ေဒသႏၱရသံုး ေ၀ါဟာရေတြ (Mandalayan Burmese Words and their Usages) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

One Response to မႏၱေလးအဘိဓာန္ ဘာလဲ

  1. mayor mt says:

    အခုလို အြန္လိုင္းေပၚမွာ ‘မႏၲေလးအဘိဓာန္’ေရာက္ရွိလာတာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: